О назначении на 11 июля 2016 г.

Дайындоо жөнүндө

         Бош административдик мамлекеттик кызмат орун ээлөө үчүн өткөрүлгөн сынактын жыйынтыгы боюнча, сынактык тандоону ийгиликтүү өткөндүгү үчүн, төмөнкүлөр дайындалды:

- Джакшылыкова Айжан Аскарбековна - укук камсыздоо жана айыл чарба ишканаларын кайра уюштуруу бөлүмүнүн башчысы;
- Балжиров Азамат Эстебекович - укук камсыздоо жана айыл чарба ишканаларын кайра уюштуруу бөлүмүнүн башкы адиси;
- Касымбекова  Лира  Байысбековна - агрардык саясат жана айыл чарбаны өнүктүрүүнү  анализдөө жана болжолдоонун башкы башкармалыгынын, тышкы байланыштар жана инвестициялар бөлүмүнүн башчысы;
- Сакиева Тюльпан Абдукаримовна -  агрардык саясат жана айыл чарбаны өнүктүрүүнү  анализдөө жана болжолдоонун башкы башкармалыгынын, тышкы байланыштар жана инвестициялар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси  ;
- Кенешева Умут Маматнуровна - агрардык саясат жана айыл чарбаны өнүктүрүүнү  анализдөө жана болжолдоонун башкы башкармалыгынын, тышкы байланыштар жана инвестициялар бөлүмүнүн адиси.

Назад

Информационные системы

Информационная сеть
районных управлений
аграрного развития

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок